GAPAMA EDUCATION

SỨ MỆNH & TẦM NHÌN CỦA GAPAMA., LTD

Gapama mong muốn được góp sức để đào tạo những học sinh có những phẩm chất mang lại tác động tích cực truyền cảm hứng và cống hiến cho xã hội. Nơi mà người học sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ, với tinh thần học tập suốt đời, luôn sống trọn vẹn với tất cả khả năng của bản thân. Chúng tôi luôn quan sát, hỗ trợ để giúp học sinh nắm lấy vai trò là những nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực thế mạnh mà học theo đuổi. Bằng cách xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho người học.

Chúng tôi tạo điều kiện để họ kết nối, học tập, phát triển và chia sẻ những giải pháp cho một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Chúng tôi tin rằng những thay đổi tích cực từ nội tại của mỗi cá nhân mới có thể tác động, lan tỏa, truyền cảm hứng đến xã hội được.

>> Đọc tiếp

GAPAMA EDUCATION

Giới thiệu về Gapama Education

GAPAMA EDUCATION

Giới thiệu về Gapama Education

GAPAMA EDUCATION

Giới thiệu về Gapama Education

LỊCH CÁC LỚP ĐANG HỌC ONLINE TẠI GAPAMA

LỚP NGỮ PHÁP TỪ VỰNG LỚP 4

Thứ 2: 17h:19h –K4B (căn bản)
Thứ 3: 17h:19h –K4U (nâng cao)
Thứ 4: 17h:19h K4B (căn bản)

LỚP NGỮ PHÁP TỪ VỰNG CẤP II

Thứ 2: 17h:19h-K8B (lớp 7, 8 căn bản)

Thứ 2: 19h:21h-K8U (lớp 7, 8 nâng cao)*
Thứ 7: 17h:19h-K8B (lớp 7, 8 căn bản)

Thứ 7: 19h:21h-K8U (lớp 7, 8 nâng cao)*

LỚP ÔN THI CHUYỂN CẤP II và III

Thứ 5: 17h-19h –K5U (ôn thi lên lớp 6)*
Thứ 6: 17h-19h và 19h:21h -K9 (ôn thi lên lớp 10)
Chủ Nhật: 9h30-11h30 -K5U (ôn thi lên lớp 6)
Chủ Nhật: 14h:16h và 17h-19h -K9 (ôn thi lên lớp 10)*

LỚP NGỮ PHÁP TỪ VỰNG-PRE-IELTS

Thứ 3: 17h:19h và 19h:21h-NPTV Pre-IELTS K10 

Thứ 6: 17h:19h và 19h:21h -NPTV Pre-IELTS K10 

LỚP IELTS MỤC TIÊU (6.5-7.5)

Thứ 5: 19h-21h – IELTS K10* 
Chủ Nhật:19h:21h – IELTS K10*

CÁC KHÓA HỌC KỸ NĂNG

Thứ 7: 9h:00 – 11:00 – Lớp quy tắc ứng xử (cho lớp 2,3,4)
Chủ Nhật:9h30:11h30/ 14h:16h/ 19h:21 (lớp tư duy-tài chính bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 7,8,9,10,11)
Chủ Nhật:9h30:11h30/ 14h:16h/ 19h:21 (lớp tư duy-tài chính bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 7,8,9,10,11)