VỀ CHÚNG TÔI

SỨ MỆNH & TẦM NHÌN CỦA GAPAMA., LTD

Gapama mong muốn được góp sức để đào tạo những học sinh có những phẩm chất mang lại tác động tích cực truyền cảm hứng và cống hiến cho xã hội. Nơi mà người học sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ, với tinh thần học tập suốt đời, luôn sống trọn vẹn với tất cả khả năng của bản thân. Chúng tôi luôn quan sát, hỗ trợ để giúp học sinh nắm lấy vai trò là những nhà lãnh đạo tương lai trong lĩnh vực thế mạnh mà học theo đuổi. Bằng cách xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho người học. Chúng tôi tạo điều kiện để họ kết nối, học tập, phát triển và chia sẻ những giải pháp cho một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc hơn. Chúng tôi tin rằng những thay đổi tích cực từ nội tại của mỗi cá nhân mới có thể tác động, lan tỏa, truyền cảm hứng đến xã hội được
Nơi khám phá, trải nghiệm về giáo dục và các giá trị văn hóa khác.
Nơi sẽ mang đến những khóa học chất lượng được giảng dạy bởi các chuyên gia và giáo viên giỏi.
Gapama đã, đang và sẽ nỗ lực để trở thành một thương hiệu uy tín và là nơi truyền cảm hứng sống tích cực đến mọi người.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: CỞI MỞ, CHÍNH TRỰC, CÔNG BẰNG,CAM KẾT

Chấp nhận khác biệt, luôn học hỏi, sáng tạo và hành động không ngừng.
CHÍNH TRỰC: Hành động chuẩn mực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm.
CÔNG BẰNG: Hành xử công bằng trong mọi hành động.
CAM KẾT: Giữ lời hứa, luôn theo đuổi các giá trị đã được xác lập.

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG:

Tôn trọng và đề cao con người, văn hóa và sự đóng góp của mỗi cá nhân với cộng đồng.
Xây dựng môi trường làm việc trung thực, năng động và trách nhiệm

Chúng tôi chăm sóc- Chúng tôi chia sẻ
#WeCare#WeShare